Privacybeleid

Wij heten u welkom bij SlotsMegaCasino! U staat op het punt ons Privacybeleid te lezen waarin wij u informeren over de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, of en zo ja, aan welke derden deze gegevens worden doorgegeven, hoe lang wij de gegevens bewaren en wat rechten die u heeft als u het niet eens bent met onze verantwoorde behandeling. Dit privacybeleid is van toepassing ongeacht het domein waartoe u toegang hebt, uw locatie, gebruikte systemen en apparaten (bijv. desktop of mobiel). Mocht u na het lezen van dit Privacybeleid nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is SlotsMegaCasino LTD GROUP

Australië: Phillip Street, Sydney, 2150

Canada: 116 Albert Street, Suite 200 & 300, Ottawa, ON, K1A 1M5

Duitsland: Königstraße 44, 70173 Stuttgart

Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons of over gegevensbescherming in het algemeen, kunt u ons bereiken via contactus@slotsmegacasino.com.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot persoonlijke of materiële omstandigheden die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, e-mailadres, postadres of telefoonnummer, evenals online identificatiemiddelen zoals uw IP-adres. Informatie van algemene aard die niet kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen, is daarentegen geen Persoonsgegevens. Dit omvat bijvoorbeeld het aantal gebruikers van een website.

Wat is verwerken?

Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet met automatische middelen. De term is breed en dekt vrijwel elke omgang met gegevens.

Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

 • In principe zullen we uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder
 • de EU`s Privacy en Electronic Communications Regulations (“PECR”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”);
 • Australische Privacy Act 1988 (“Privacy Act”) en Spam Act 2003 (“Spam Act”); en de Canadese wet op de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten ("PIPEDA") en de antispamwetgeving ("CASL");
 • en alleen zoals beschreven in dit privacybeleid.

Alle Persoonsgegevens die wij via de website van u verkrijgen, worden lokaal opgeslagen en alleen verwerkt voor de hieronder nader omschreven doeleinden. Dit gebeurt in het kader van de hierboven genoemde respectieve wettelijke voorschriften of alleen met uw toestemming. In het bijzonder verwerken en verzamelen wij alleen Persoonsgegevens als:

 • u heeft uw toestemming gegeven,
 • de gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van contract/precontractuele maatregelen,
 • de gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of
 • de gegevens zijn nodig om de legitieme belangen van ons bedrijf te beschermen, op voorwaarde dat uw belangen niet terzijde worden geschoven.

Wij verwerken en bewaren uw Persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken of zolang er een wettelijke bewaartermijn (in het bijzonder handels- en belastingrecht) bestaat. Zodra het doel is bereikt of de bewaartermijn is verstreken, worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd.

Wij verwerken Persoonsgegevens alleen voor zover door u persoonlijk geautoriseerd. Daarbij verzamelen en verwerken wij alleen de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor het onderhouden en gebruiken van de website. Persoonlijke gegevens kunnen op twee manieren worden verzameld, namelijk direct wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of automatisch, bijvoorbeeld wanneer u onze website installeert en gebruikt.

Verwerking van automatisch verzamelde gegevens

 • a) Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

We verzamelen ook gegevens over elke toegang tot onze website. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Logbestandsinformatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. ter opheldering van misbruik of fraude) maximaal 7 dagen bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden zijn vrijgesteld van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is ons legitieme belang bij het aanbieden van een aantrekkelijke website.

 • b) Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken we zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw respectievelijke apparaat (pc, smartphone, tablet, enz.) worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie ons Cookiebeleid. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is uw toestemming en ons legitieme belang.

Gegevensverwerking wanneer u deze op onze website indient en wanneer u onze diensten gebruikt

Wanneer u contact met ons opneemt via onze website of gebruik maakt van onze diensten, worden sommige gegevens door ons of namens ons verzameld en verwerkt door onze geselecteerde externe leveranciers.

 • a) Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij de volgende gegevens van u ten behoeve van het verwerken en afhandelen van uw aanvraag: voornaam, achternaam, e-mailadres en, indien van toepassing, overige informatie als u deze heeft verstrekt, en uw bericht. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is onze verplichting om het contract na te komen en/of om onze precontractuele verplichtingen na te komen en/of ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken van uw verzoek.

 • b) Partneraanbiedingen

We nemen deel aan partnerprogramma's. Affiliate-programma's zijn ontworpen om website-eigenaren een middel te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken. Als zodanig kan onze website affiliate marketinglinks bevatten, wat betekent dat we een betaalde commissie kunnen krijgen op de verkoop van die producten of diensten waarover we schrijven. Er worden nooit kosten in rekening gebracht via een van onze affiliate-links, maar u kunt wel een kortingstarief krijgen voor de diensten van de relevante affiliates en wij zullen een kleine commissie doen. Onze redactionele inhoud en de omgang met uw Persoonsgegevens wordt echter niet beïnvloed door adverteerders of gelieerde partnerschappen.

Wanneer u op een Affiliate-aanbieding op onze website klikt, wordt u doorgestuurd naar de betreffende partner. We hebben geen invloed op of controle over de gegevens die door de relevante partner worden verzameld en verwerkt wanneer u wordt omgeleid en u kunt meer lezen over gegevensverwerking in het privacybeleid van de relevante partner. Het gebruik van de omleidingsfuncties is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming en is onderworpen aan het privacybeleid van de relevante provider.

 • c) Reclame

In overeenstemming met het bovenstaande kunnen adverteerders en derden ook informatie verzamelen over uw activiteit op onze website, op apparaten die aan u zijn gekoppeld en op sites en applicaties van derden met behulp van volgtechnologieën. Trackinggegevens die door deze adverteerders en derden zijn verzameld, worden gebruikt om te bepalen welke advertenties u zowel op onze website als op sites en applicaties van derden ziet.

U kunt zich afmelden bij de Digital Advertising Alliance (DAA) als u geen gerichte advertenties wilt ontvangen. U kunt er mogelijk ook voor kiezen om gerichte advertenties te beheren op andere websites en platforms die u bezoekt. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om gerichte advertenties die u binnen applicaties ontvangt te beheren door de instellingen en bedieningselementen op uw apparaten te gebruiken.

 • d) Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze diensten. De enige gegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven. Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een overeenkomstig bericht te sturen naar support@slotsmegacasino.com. Na uitschrijving wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang.

Overdracht van persoonsgegevens

We zullen uw Persoonsgegevens niet bekendmaken of anderszins verspreiden aan derden, tenzij dit:

 • noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening,
 • u hebt ingestemd met de openbaarmaking,
 • of de openbaarmaking van gegevens is toegestaan door relevante wettelijke bepalingen.

Wij hebben echter het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe dienstverleners die optreden als verwerkers in het kader van de bovengenoemde Privacywetten. Externe dienstverleners ondersteunen ons bijvoorbeeld bij de technische werking en ondersteuning van de website, gegevensbeheer, de levering en uitvoering van diensten, marketing, evenals de implementatie en nakoming van rapportageverplichtingen.

De door ons ingeschakelde dienstverleners zullen uw gegevens echter uitsluitend verwerken in overeenstemming met onze instructies en wij blijven in overeenstemming met de bovengenoemde privacywetten verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Daarbij zorgen we er altijd voor dat de door ons ingeschakelde dienstverleners zorgvuldig worden geselecteerd, strikte contractuele voorschriften, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controles door ons volgen.

We kunnen Persoonsgegevens ook bekendmaken aan derden als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of als dit nodig is ter ondersteuning van strafrechtelijke of gerechtelijke onderzoeken of andere gerechtelijke onderzoeken of procedures in binnen- of buitenland of om onze legitieme belangen te behartigen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering vindt bij SlotsMegaCasino niet plaats.

Speciale categoriegegevens

Verwerking van Bijzondere Categorie Gegevens vindt niet plaats bij SlotsMegaCasino.

Gegevens van kinderen

Onze dienstverlening is gericht op mensen van 18 jaar en ouder. We zullen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan 18 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder eerst toestemming te hebben verkregen van een wettelijke voogd via direct offline contact.

Niet verkopen

Wij verkopen geen Persoonsgegevens aan derden.

Uw rechten als betrokkene

Onder de AVG kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • a) Recht op informatie

U heeft het recht om informatie en/of kopieën op te vragen van de Persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen.

 • b) Recht op rectificatie

U hebt het recht om te verzoeken dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden gecorrigeerd en/of aangevuld.

 • c) Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u het voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

 • d) Recht op verwijdering

U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • e) Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, zullen wij alle ontvangers aan wie Persoonsgegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt, op de hoogte stellen van een dergelijke rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost .

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 • g) Recht van bezwaar

Voor zover uw Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG. Als we uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing in overeenstemming met art. 21 lid 2 AVG; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

 • h) Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. De gegevens die zijn verzameld totdat de annulering rechtsgeldig wordt, blijven onaangetast. Begrijp alsjeblieft dat de uitvoering van je annulering om technische redenen even kan duren en dat je in de tussentijd nog berichten van ons kunt ontvangen.

 • i) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw gegevensbeschermingsrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 • j) Geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op vergelijkbare wijze in aanzienlijke mate treft.

Onder de PIPEDA kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • a) Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, onder voorbehoud van wettelijke en contractuele beperkingen. Houd er rekening mee dat uw intrekking van een dergelijke toestemming uw vermogen om bepaalde producten en diensten te verkrijgen, kan beperken.

 • b) Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht om toegang te vragen tot en een kopie te verkrijgen van al uw Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, om correctie van onjuiste informatie over u te vragen en om onder bepaalde omstandigheden om verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken.

 • c) Recht om een privacyklacht in te dienen

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissioner in het rechtsgebied van uw verblijfplaats als u van mening bent dat het beheer van uw Persoonsgegevens door Equity Insight in strijd is met de toepasselijke wetgeving (hoewel we u vragen eerst te proberen eventuele klachten met ons op te lossen).

Op grond van de Privacywet kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • a) Recht op informatie

U heeft het recht om informatie en/of kopieën op te vragen van de Persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen.

 • b) Recht op rectificatie

U hebt het recht om te verzoeken dat Persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden gecorrigeerd en/of aangevuld.

 • c) Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u het voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

 • d) Recht op verwijdering

U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen, tenzij de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 • e) Recht op informatie

Wanneer u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, zullen wij alle ontvangers aan wie Persoonsgegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt, op de hoogte stellen van een dergelijke rectificatie of verwijdering of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost .

 • f) Recht om toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens te allen tijde met ingang voor de toekomst in te trekken. De gegevens die zijn verzameld totdat de annulering rechtsgeldig wordt, blijven onaangetast. Begrijp alsjeblieft dat de uitvoering van je opzegging om technische redenen even kan duren en dat je in de tussentijd nog berichten van ons kunt ontvangen.

 • i) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw gegevensbeschermingsrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Veiligheid

Bij onze gegevensverwerking geldt het uitgangspunt dat wij alleen de Persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze diensten. Daarbij besteden we er veel zorg aan dat uw privacy en de vertrouwelijkheid van alle Persoonsgegevens altijd gewaarborgd zijn.

Alle verzonden gegevens worden beschermd door TLS-codering. Transport Layer Security (TLS) is een protocol dat wordt gebruikt om veilige gegevensoverdracht op internet te garanderen. Hier wordt de publiek-private sleutelprocedure gebruikt. Dit betekent dat gegevens die zijn versleuteld met een openbaar toegankelijke sleutel alleen weer kunnen worden ontsleuteld met een aparte privésleutel.

We gebruiken ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (TOM's) in het hele bedrijf om de gegevens die we van u beheren te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Desalniettemin kunnen databases of datasets die Persoonsgegevens bevatten onbedoeld of door onrechtmatig binnendringen worden geschonden. Zodra we ons bewust worden van een datalek, zullen we alle getroffen personen van wie de Persoonsgegevens mogelijk zijn aangetast op de hoogte stellen, en de melding zal vergezeld gaan van een beschrijving van de maatregelen die worden genomen om eventuele schade als gevolg van het datalek te compenseren. Kennisgevingen zullen zo spoedig mogelijk worden verstrekt waarna de inbreuk werd ontdekt.

Uw gegevens bijwerken

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist is of dat wij niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en u rectificatie of verwijdering wilt aanvragen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking ervan, neem dan contact met ons op. Voor uw bescherming en de bescherming van al onze gebruikers, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs te overleggen voordat we bovenstaande verzoeken kunnen beantwoorden.

Houd er rekening mee dat we verzoeken om bepaalde redenen kunnen afwijzen, bijvoorbeeld als het verzoek onwettig is of als het mogelijk inbreuk maakt op handelsgeheimen of intellectueel eigendom of de privacy van een andere gebruiker. Ook kunnen we mogelijk niet voldoen aan bepaalde verzoeken om bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens, met name wanneer dergelijke verzoeken ons niet langer in staat zouden stellen om onze service aan u te verlenen.

Sociale media

Wij zijn aanwezig op sociale media op basis van ons gerechtvaardigd belang (momenteel Twitter, Instagram, Facebook en Pinterest). Als u contact met ons opneemt via sociale-mediaplatforms, moet u er rekening mee houden dat de chatgeschiedenis niet door ons of door u kan worden verwijderd. En dat, in overeenstemming met de bovengenoemde Privacywetten, het betreffende social media platform en wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens en een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangaan. Een Joint Controller Agreement zelf is erg wettisch en lang, maar in een notendop maakt het duidelijk hoe de gezamenlijk verantwoordelijke partijen zullen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensbescherming die op hen van toepassing is. De wettelijke basis voor het gebruik van het relevante socialemediaplatform is ons legitieme belang, uw toestemming of, in het geval van een (pre)contractuele relatie met ons, het initiëren van een eventuele contractuele dienst.

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij verzoeken u vriendelijk om u regelmatig te informeren over de inhoud van ons privacybeleid. Wij zullen het privacybeleid aanpassen zodra wijzigingen in de informatieverwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen een daad van medewerking van uw kant (bijv. Toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Zorgen en contact

Als u zich zorgen maakt over een mogelijke inbreuk op uw privacy of misbruik van uw Persoonsgegevens door ons, of als u andere vragen of opmerkingen heeft, of als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 28 december 2022

Auteur: Gabe Bais

Back to top